Home | Inhoud

Inhoud

Beluisterd worden.
Ont-moeten.
Vanuit een andere hoek bezien.
Verwonderen !
Zicht  en zin krijgen.
Ontspannen.
In en met de natuur.

U-coaching cirkel voor Peers ©

Wat

De U-coaching cirkel is een bijeenkomst van peers in een kring van dialoog en introspectie. Bij elke 'sessie' wort telkens een belangrijke vraag van een deelnemer (de 'case-giver') in het midden gelegd. De vraag betreft een persoonlijke keuze of initiatief met repercussies voor een ruime omgeving. We doorlopen een proces dat geïnspireerd is op de theory U, waarbij we ons denken, ons hart en onze 'wil' openen en samen naar een 'leegte' gaan. Van daaruit komen we bij beelden en bewegingen die de vraagsteller op pad zetten naar een helder antwoord en een volgende stap, en waaruit elk van de deelnemers het zijne kan leren.

Formule

 • De initiatiefnemer roept een groep samen van 4 à 6 'peers' waarmee hij,  in een sfeer van vertrouwen, eenmalig of op regelmatige basis een belangrijke vraag wil onderzoeken.
 • We werken met sessies van 2 uur. In één sessie komt één 'case' aan de beurt.
 • De sessies kunnen gecombineerd worden in een breder arrangement.
 • Voorwaarden en data worden besproken met Buitenkans. 
 • De initiatiefnemer voert de communicatie met zijn peergroep tenzij anders afgsproken wordt. 

Veilig uit de comfortzone.

De 'natuurlijkheid'van de locatie gemeenschapsgrond 'het hart van de Merode' levert een essentiële meerwaarde aan het proces.

 • Tenzij anders afgesproken vinden de sessies plaats in het hart van de Merode, Veerle Heide.
 • Buitenkans zorgt voor vuur, beschutting, ontvangst en, zolang dit gewenst wordt, facilitering van het proces.
 • De sessies vinden steeds geheel of gedeeltelijk outdoor plaats. 
 • Deelnemers zorgen voor aangepaste kledij.

De rijpe ervaring en persoonlijke aandacht van de facilitator zorgt voor een veilige 'uitstap' uit je comfortzone.

Proces

 • Deelnemers zijn welkom tot 1uur voor de sessie, om toe te komen en evt. even te genieten van de mooie omgeving of een ontmoeting het hart van de Merode.
 • Het 'landen' wordt verder gefaciliteerd bij de aanvang van de sessie.
 • Eén 'case-giver' legt zijn vraag in het midden.
 • We beoefenen de kunst van het luisteren met open mind, open hart, en open wil.
 • We gaan bij ons zelf naar binnen in een toestand van 'presencing'.
 • We delen onze ervaring met de case-giver, zonder verwachting.
 • De case-giver doet er zijn werk mee, al dan niet met onze bescheiden inbreng, en deelt evt. zijn ervaring.
 • De andere deelnemers delen hun reflecties, ivm wat relevant was voor hun eigen context.
 • De case formuleert nog zijn eerstvolgende stappen. 
 • Afsluiting en evt. pauze voor 2e sessie.
Resultaat 
 • peers beschikken over een krachtige plaats van vertrouwen en ontspanning in de hectiek van alledag
 • peers versterken hun persoonlijk vermogen tot luisteren met open mind, open hart 
 • angst en negatieve gevoelens krijgen hun plek en maken plaats voor  'open will' en inspiratie
 • peers verwerven de kunst van het 'presencen': een toestand die heldere inspiratie mogelijk maakt omtrent hangende vragen.
 • voor de case-giver van zo'n vraag opent zich in de complexiteit van de toekomst, een 'vanzelfsprekend' pad waarop vlot en effectief aan de slag kan gegaan worden met ontwerpen, uittesten en realiseren van  'antwoorden'.

Peers.

'Peers' zijn mensen die met 'vergelijkbare' opdrachten en ervaringen te maken hebben. Zij kunnen mekaar snel begrijpen en veel van mekaar leren. Zij kunnen vlot tot een zinvolle dialoog komen en mekaar zo gericht versterken.   Buitenkans biedt de U-coaching-cirkel aan aan diverse groepen van peers. Bijv.

 • ondernemers in diverse of verwante sectoren
 • leidinggevenden
 • transitie-managers
 • hoogbegaafden
 • leden van een bestaande peer-netwerk- of leerkring
 • leden van een beweging
 • deelnemers aan de P2P beweging
 • ...

Interesse?
Meld je vrijblijvend aan via deze link

Coaching cirkel.

Wat ?

 • Een 'coaching circle' of 'case clinic' is een methodiek gebaseerd op de Theory U van Otto Scharmer. Het is een proces van ruimdenkende, openhartige en welwillende dialoog gevolgd door een moment van stilte, gevolgd door 'feed-back' onder de vorm van opgekomen beelden, gevoelens, bewegingen en een nabespreking in opbouwende dialoog. 

 

Waartoe ?

Je roept een coaching-circle samen: 

 • wanneer je voor een belangrijke keuze staat in een complexe situatie.
 • voor het vinden van creatieve oplossingen die verder gaan dan het bekende
 • voor het versterken van je leiderschap-capaciteiten door feed-back vanuit een collectieve intelligentie

 

Formule

 • De initiatiefnemer of 'case giver' roept een groep samen van 4 à 6 mensen waarmee hij,  in een sfeer van vertrouwen, eenmalig of op regelmatige basis een belangrijke vraag wil onderzoeken.
 • We werken met sessies van 1 uur. In één sessie komt één 'case' aan de beurt.
 • De sessies kunnen gecombineerd worden in een breder arrangement.

Locatie

 • Tenzij anders afgesproken vinden de sessies plaats in het hart van de Merode, Veerle Heide
 • Buitenkans zorgt voor vuur, beschutting, ontvangst en, zolang dit gewenst wordt, facilitering van het proces.
 • De sessies vinden geheel of gedeeltelijk outdoor plaats. 
 • Deelnemers zorgen voor aangepaste kledij.

Onze natuurlijke locatie levert een bijzondere meerwaarde aan het proces.
Onze rijpe ervaring en persoonlijke aandacht zorgt voor een veilige 'uitstap' uit je comfortzone

Interesse?
Vraag vrijblijvend een offerte via deze link

 

Mannen-werk

Man/vrouw. Er is verschil. En er is gelijkheid.
Als mens zijn we in wezen meer gelijk, dan verschil.
En het is goed dat de beweging naar 'gelijkheidwaardigheid' zich op vele vlakken manifesteert! Soms worden daarbij ook de verschillen ontkent, bestreden en zelfs gedemoniseerd.
Maar de verschillen maken het net interessant; spannend; vruchtbaar! Dat is inderdaad slechts zo, wanneer het verschil niet opgelegd wordt, maar vrij mag zijn. In de praktijk zien we hoe mensen zich dikwijls ofwel comformeren aan 'verschllende' opgelegde clichés, ofwel er zich net van afwenden.
In onze coachings, opstellingen en andere Buitenkans-activiteiten onderzoeken we zeer geregeld met onze deelnemers, zowel vrouwen als mannen, alternatieven voor deze schijnoplossingen.
Zelf man zijnde, biedt ik echter ook enkele activiteiten aan die exclusief open staan voor mannen. Daarin gaan we, samen met andere mannen, op zoek naar de meest waardevolle essentie van 'mannelijkheid'. We gaan ze ook 'beoefenen', en er ook gewoonweg ook van genieten. Een man heeft de nabijheid van andere mannen nodig om zijn eigen mannelijke waarde voluit te kunnen omhelzen. Van daaruit kan hij dan steeds opnieuw, in zijn eigen kracht, de vrouw / het vrouwelijke gaan ontmoeten, van hen genieten en hen ook dienen: in zijn relaties, in zijn omgeving, in de wereld. 

 

Subcategorieën