Home | Gemeenschap | Systeemopstellingen

   Systeemopstellingen

Het systemisch opstelllingenwerk, zoals het door Hellinger ontwikkeld werd voor therapeutisch werk, en dat later ook uitgebreid werd naar een organisatiecontext, werkt doorgaans met individuele cliënten.
De cliënt gaat samen met de facilitator op zoek naar  elementen en personen die relevant zijn voor zijn ‘probleem’ en ‘stelt deze op in een ruimte’, in de hoedanigheid van ‘representanten’. Doordat hij getuige is van een spel van gewaarwordingen van de representanten en verschuivingen in het gerepresenteerde systeem ontstaat voor de cliënt een nieuw innerlijk beeld waarmee hij kan komen tot gezondere en meer effectieve nieuwe ziens- en handelwijzen.

De representanten in familie- en organisatieopstellingen zijn meestal neutrale, niet bij het cliëntsysteem betrokken, personen.  Wat niet wegneemt dat voor deze representanten en zelfs voor een toevallige toeschouwer de meeste opstellingen een beklijvende ervaring zijn.  Bij het werken in organisaties en bij het experimenteren met ‘maatschappelijke opstellingen’, rees de behoefte om naast de vraagsteller, ook een aantal directe betrokkenen in deze ervaring te kunnen laten delen. Op die manier zou het effect van een opstelling een breder bereik kunnen krijgen. Dat ging echter niet zonder het ontwikkelen van een revolutionair nieuwe formule in het opstellingenwerk.