Home | Organisatie

Organisatie

. . . the various predictions about globalism, knowledge-based organizations, the
information age, the biotech age, the loosening of organizational boundaries, and so on
have one theme in common—we basically do not know what the world of tomorrow will
really be like, except that it will be different, more complex, more fast-paced, and more
culturally diverse . . . This means that organizations and their leaders will have to
become perpetual learners  (Emphasis Original, Schein, 2003, p. 393)...

. . . de voorspellingen over globalisme, op kennis-organisaties, het informatietijdperk, het biotech-tijdperk, het vervagen van organisatorische grenzen, enz. hebben één thema gemeen: we weten eigenlijk niet hoe de wereld van morgen eruit zal zien, behalve dandat hij anders, complexer, sneller en meer cultureel divers zal zijn. Dit betekent dat organisaties en hun leiders continu zullen moeten blijven leren. (Emphasis Original, Schein, 2003, p. 393)
 
Aan dat leren wil Buitenkans blijven bijdragen.
We doen dit op basis van onze ruime ervaring met persoonlijke ontwikkeling, sociale technologiën en integraal-systemische benaderingen anderzijds en onze passie voor 'buiten', en 'out-of-the-box'-inspiratie anderzijds.