Home | Organisatie | The Art of Hosting

Organisatie

Persoon

 

Nieuwe

vormen

van

dialoog

 

 

Een weg om de exponentiëel groeiende vraag naar regulering en middelen op een bevredigende wijze om te buigen naar zelfwerkzaamheid en samenwerking.

 

 

The art of hosting meaningfull cocreation.

Onze economische en maatschappelijke organisaties zijn meer en meer gekenmerkt door een 'management-cultuur'. Die is vooral efficiënt op de korte termijn en voor welbepaalde doelstellingen. Praktische kwesties worden aangepakt in opgesplitste domeinen, specialisaties en sectoren. Dat werkt effectief voor  'gecompliceerde' problemen: problemen die kunnen opgelost worden door ze op te splitsen en te isoleren. Voor 'complexere' problemen is er meer nodig. De tussenschotten tussen functies, afdelingen en rollen verhinderen kruisbestuiving en de feed-back verloopt traag. Er is nood aan meer integrale oplossingen.

De complexe maatschappelijke werkelijkheid en de geglobaliseerde context vragen meer en meer om een aanpak die het hokjesdenken overstijgt. Oplossingen kunnen niet langer in één domein worden ontworpen om dan door de andere stakeholders gerealiseerd of geconsumeerd te worden. Integendeel, de ervaring leert dat hoe smaller een antwoord op bepaalde problemen wordt opgezet, hoe meer problemen de bedoelde oplossingen uiteindelijk bijkomend creëren. Het wordt nochthans steeds minder mogelijk om gewenste veranderingen 'van bovenaf' te sturen en te realiseren. Oplossingsgericht management blijft noodzakelijk, maar onvoldoende. Er is behoefte aan een nieuw soort leiderschap dat betrokkenen activeert in hun unieke expertise, hun passie en hun verantwoordelijkheid. De leidinggevende van de toekomst zal het faciliteren laten voorgaan op het managen.

Buiten-kans kan je bijstaan en trainen in deze faciliterende rol. We werken hiervoor o.m. samen met The Art of Hosting.

Open Space Conferenties, World Café en Organisatie-opstellingen zijn enkele van de methodes die we hierbij kunnen inzetten. We werken steeds op maat van jou vraag en mogelijkheden.