Organisatie

Persoon

Open Space

Open Space is een nieuwe manier van samenkomen of werkconferentie. De deelnemers bepalen zelf wat  voor hen de belangrijke thema's en vraagstukken zijn en dragen daar zelf oplossingen voor aan. Dit wordt gedaan op basis van een open uitnodiging door leidinggevenden of andere betrokkenen van een organisatie of gemeenschap rond een wezenlijk vraagstuk van dat moment.

open space dialoog

Open Space stelt een grote heterogene groep in staat om zijn collectieve intelligentie in te zetten voor een gezamenlijk belang.
Het is bij uitstek geschikt in situaties waarin veel behoefte bestaat aan innoverende, probleemoplossende, creatieve en samenwerkingsgerichte processen.
Open Space creëert een veilige omgeving waarin het zelforganiserend vermogen alle ruimte krijgt.

Het bevordert bundeling van energie, het inspireert tot groei en de ideeën en resultaten kunnen worden omgezet in een gedragen actieplan, waarbij de behoefte bestaat om het daadwerkelijk te realiseren.

De meest voorkomende reactie van deelnemers na een Open Space: "Op deze manier willen we nog wel vergaderen!" en "Je verliest er geen energie, je krijgt er energie van!"

Voor dit aanbod werkt Buiten-kans  nauw samen met Levend Vlaanderen en The Art of Hosting Meaningfull Conversations

Buiten-kans faciliteerde  Open Space-bijeenkomsten voor o.m:

- Integrale Jeugdzorg Limburg  - Dialoogdag Intersectoraal Handelingsplan
- Ortopedagogische Groep Limburg
- Vorming Beschut Wonen -West Vlaanderen
- Renerg
- Koningsmolen / Paikea
- The Brussels Hub
- Freinetschool 't Schommelbootje Alken
- Levend Vlaanderen
- Vlaamse Overheid -- Beleidsondersteuning --Dep. Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
- Kasteel Nieuwenhoven

- Transitie-netwerk Vlaanderen
- Familie V.- verjaardagsfeest rond 'opvoeding'..!