Home | Organisatie | Organisatie-opstellingen

Organisatie

Persoon

Bedrijfs en organisatie-opstellingen

Niet-rationele en onbewuste bedrijfsprocessen in beeld brengen.

Een organisatieopstelling helpt om de systeemdynamiek in organisaties aan het licht te brengen en kan daardoor diverse betrokkenen helpen om adequater  te handelen en de ganse organisatie met meer voldoening te laten functioneren.

Bij een organisatieopstelling wordt een ruimtelijke voorstelling gemaakt van de organisatie waarin of waarmee u werkt. Dit gebeurt met behulp van 'representanten': mensen die bepaalde personen of onderdelen uit de organisatie representeren. De facilitator bevraagt de representanten en experimenteert met verplaatsingen en andere systeeminterventies. Alle interventies zijn erop gericht de mogelijkheden tot een gunstige verschuiving in het systeem te verkennen. Doordat we de, ivm de gestelde vraag, relevante elementen van het systeem zelf aan het woord horen, krijgen we als het ware een herformulering van de "zin"-nen van dat systeem in een taal die de beperkingen van onze bestaande schemas en interpretaties overstijgt.

Het resultaat is een toegenomen helderheid, meer energie en ontspanning bij de vraagsteller, en, door diens gewijzigde interactie met het systeem, na verloop van tijd ook een opmerkelijke verbetering in de werking van het systeem/ de organisatie/ het project als geheel en zijn elementen onderling.

We hebben geen wetenschappelijke basis om te beweren dat een opstelling, zelfs buiten de 'opsteller' om, een systeem in beweging zou kunnen brengen, maar wie enigszins vertrouwd is met  het begrip synchroniciteit, zal het niet verbazen dat we zeer geregeld ervaren hoe een systeem-opstelling rechtsstreeks lijkt bij te dragen aan een betere afstemming, en een preciese timing in het handelen van de verschillende actoren van het systeem.

 

Begeleiding

Rik Verschueren.  Volgde de opleiding Familieopstellingen aan de Educatieve Academie te Antwerpen en de Jaaropleiding Organisatieopstellingen bij Johannes Smidt en Kernkracht KULeuven met  navorming o.m. bij prof. Dr. Matthias Varga von Kibéd. Deed ervaring op met honderden opstellingen; als representant en facilitator in diverse settings.  Ontwikkelde zijn eigen stijl die soms verassend origineel,  humoristisch of treffend kan zijn. Is sterk geboeid door maatschappelijke opstellingen en opstellingen die zeer diverse stakeholders nader tot elkaar kunnen brengen. Drie jaar geleden werkte hij hiertoe een gans nieuwe vorm uit: TheO-theateropstellingen.

Buiten-kans organisatie-opstellingen

Wij verzorgen voor u:

  • Opstellingen in-company in het kader van team- of organisatie-bijeenkomsten.
  • Opstellingen binnen intervisiegroepen, visie- en strategiesessies, groeitrajecten.
  • Opstellingen ter ondersteuning van HR en Projectenbeleid.
  • Opstellingen voor facilitatoren en verantwoordelijken van brede transitie-projecten.
  • Theater-opstellingen voor grotere groepen.

Deze opstellingen faciliteren wij op aanvraag, al dan niet op uw locatie en met eigen aanbreng van  representanten.

U kan ook kennis maken met opstellingenwerk of een persoonlijke opstelling doen tijdens:

Info, prijzen en voorwaarden

Op aanvraag. Gsmenvelop_rikva_01