Home | Over ons

Rik Verschueren

Een leven vol buitenkansen..
Als sociaal-cultureel werker was ik geruime tijd actief in het buurtopbouwwerk (vooral rond woonproblematiek), en in initiatieven van burger-participatie (o.m. via de uitgave van een eigen dorpskrant). Ik werkte als opvoeder met sociaal achtergestelde jongeren, waarmee ik geregeld de natuur introk en ik leidde een sociale dienst voor Chileense vluchtelingen. Vervolgens maakte ik de sprong naar een oude droom; de aankoop van een hoeve en de oprichting van een biologisch tuinbouwbedrijf. Met De ZevendeWereld verkochten we de eerste bio-groenten op de Leuvense openbare markten. Tegelijk bleef ik als opbouw- en vormingswerker actief: met klanten en leverancier werkte ik o.m. rond voedselveiligheid en innovatieve ecologische technieken. Ons bedrijf ontwikkelde zich snel, en ik werd meer en meer een werkgever die nog weinig zelf op het land zelf kon vertoeven. Een uitnodiging om als tuinbouwer mee een gemeenschaps-project te gaan opstarten in Suriname sloeg aan. Met vrouw en 3 kinderen waagden we de oversteek. Het werd een vruchtbare maar stevige leerschool, die voor mij resulteerde in meer innerlijk leiderschap en meer appreciatie van de goeie kanten van onze westerse verworvenheden. Na onze definitieve remigratie nam ik eerder toevallig een verantwoordelijkheid op in de school van de kinderen. Het resultaat was dat ik de volgende 6 jaren intensief besteedde aan de introductie en de uitbouw van ervaringsgericht onderwijs binnen de onderwijszuil van de Vlaamse overheid. Freinet-school Triangel in Booischot werd een 'school'-voorbeeld voor vele andere initiatieven. Ook bij het opzetten van vernieuwende experimenten in het secundair onderwijs raakte ik betrokken, en ontdekte daar een ander niveau van complexiteit..!

Doorheen mijn hele carrière van werken aan innovatieve initiatieven en participatieve structuren, kwam ik tot de vaststelling dat veel potentieel verloren gaat door persoonlijke blinde vlekken bij leidinggevenden, medewerkers en andere betrokenen.  Meer en meer drong het tot mij door dat persoonlijke ontwikkeling, organisatie-ontwikkeling en maatschappelijke ontwikkeling onlosmakelijk bij elkaar horen. Ik besloot bij mezelf persoonlijk te beginnen en nam een tijdlang intensief deel aan initiatieven rond persoonlijke groei en heling. Ondertussen bleef ik als werknemer zijdelings actief in de landbouw, o.m. als medewerker aan een landbouwopleiding. Mijn vele ervaringen in het groei- en veranderingswerk leidden als vanzelf tot het assisteren en zelf begeleiden van workshops en trainingen.

Ik had ondertussen ook kennis gemaakt met vormen van aarde-gebonden spiritualiteit en begon meer en meer mijn eigen missie verder te ontdekken. Na een Vision-Quest in 2001 besloot ik mij volledig te oriënteren op het werk met 'Buitenkans'. 

Ik  verdiepte en schoolde mij bij in o.m. Ervaringsleren , Mannenwerk, Geweldloze Communicatie, Emotioneel Lichaamswerk, Sjamanisme en Rituelen, Familie- en systeem-opstellingen, the Art of Hosting Meaningfull Conversations en Spiral Dynamics. Ik bekwaamde mij ook verder in coaching en het inzetten van tools als Inner navigation, Eneagram, Kernkwadranten, Human Design, Mindfullness.


Sinds 2006 ben ik met Buiten-kans aan de slag in het versterken van mensen en bewegingen in hun bijdrage aan de wereld. Herstellende psychotherapie en organisatie-counseling  vormen een onderdeel van mijn werk, maar de nadruk ligt overwegend op de ontwikkeling van de gezonde mogelijkheden van mensen en organisaties, groei en vernieuwing, in een sterk evoluerende omwereld.

vervolg