Home | Persoon | Inhoud | Inspiratie | Mannen met vuur - inspiratie.

 

Mannen ontmoeten mannen in een kring rond het vuur. Elke maand is er een welomlijnd thema.  Het thema wordt zowel mentaal, fysiek, emotioneel als 'spiritueel' benaderd.

Een bloemlezing uit voorbije mannenvuren.

woe 10 juli 2013
mannen en ontspanning 

 Zonder woorden.

 

12 juni 2013
Focus van deze avond was mannen en macht

 
“Nearly all men can stand adversity, but if you want to test a man's character, give him power.”Abraham Lincoln
 

Het woord macht blijkt voor vele mannen nogal sterk geassocieerd met machtsmisbruik. Voor een aantal mannen leidde dit tot het afkeren of zelfs ontkennen van macht. We speelden met de spanning tussen macht en kracht. Dat gaf naast nuchtere fysica-beschouwingen ook sterke persoonlijke ervaringen waarvan we hier geen verslag kunnen doen. 
Toen ik een citaat van Abraham Licoln bij deze uitnodiging voegde wist ik niet precies waarom net een Amerikaanse president. Daags na het mannenvuur zag ik deze film over macht en geld..
.   Start het filmpje op 38minuten om de tussenkomst van Abraham Lincoln te zien. Voor de ganse film moet je wat tijd uittrekken.

 

Woensdag 8 mei 
Focus van deze avond was leraarschap.

Hoe leer jij? Wat is de rol van een leraar daarin? Wat zijn jou goede en minder goede ervaringen met leraars?   Wat zijn je behoeften?  Wat is voor jou persoonlijk een goede leraar?  Hoe ben jij zelf als leraar?  Hoe zit dat bij andere mannen? Kunnen we van mekaar iets leren.. ? 
goeroeLeraarkid
         Autodidact of discipel;  individueel of in groep; vanuit theorie of ervaringsgewijs.. Hoe leer jij?
 

Woensdag 10 april 2013
Focus van deze avond: wanneer kom jij spontaan in actie? 

Boeiend hoe 'spontane mankracht' ons tegelijk naar onze donkere en lichte kant bracht. Dezelfde kracht die wij als mannen spontaan inzetten bij het redden van dolfijnen had kunnen dienen voor het in stukjes hakken van de dieren om desgevallend onze uitgehongerde families het leven te redden.

Waar mannen toe in staat zijn..

We onderzochten bij onszelf verder die kracht en ontdekten dat de zwartwitte mannenkracht van duidelijkheid houdt, of zelfs meer: van duidelijkheid bestaat. Om die duidelijkheid te scheppen hebben we als man telkens weer opnieuw moed en beoordelingsvermogen nodig. "Zal ik de 'afgang' riskeren om voor volle publiek die binnengevlogen duif te pàkken of niet ?" Hoe duidelijker de 'nood'; hoe minder we verloren lopen in ons hoofd, en hoe sneller de 'spontane moed' in ons opkomt. Wanneer het op onze eigen 'nood' aankomt wordt het iets moeilijker. Maar eens we die onderkennen komen we toch spontaan uit op "Ik straks tòch mee op dat 'scouts-reünieweekend' en heb de moed om mezelf écht in te brengen.!" Of: "Ik ga door het vuur en omarm mijn eigen donkere eisende kracht, om er dan pas écht te kunnen zijn voor mijn vrouw en kind!"   Zoals je ziet bleef het geen 'ver-van-mijn-bed-show', maar ging het over heel concrete behoeften en 'bugs' in ons manzijn.  Boeiend om te zien hoe wij als mannen daar elk op onze manier mee omgaan, en hoe prachtig we mekaar kunnen aanvullen en bijstaan om stappen te zetten.

Woensdag 14 november  2012
Focus van deze avond: jeugdherinneringen aan vaders en grootvaders.

Voor de meeste mannen bleek het veel gemakkelijker om oordelend of beschouwend 'boven' hun vader te gaan staan dan terug te gaan naar de eigen ongecompliceerde beleving van en met hun vader. Na verloop van tijd kwamen we ze toch op het spoor, die eerste ervaringen, positief of negatief: een zoon te zijn van een vader.. We ontdekten ook meer en meer sporen van hoe onze eigen vaders op natuurlijke wijze in ons 'geïnjecteerd' werden.  In een formule van vraag en antwoord vonden we meer en meer  'overgeërfde' 'unieke' eigenschappen van onze vaders, waar we best ook fier op konden zijn. Vervolgens zagen we, in een indringende opstelling van 1 man en zijn zoon, vader, grootvaderovergrootvader, bet-overgrootvader.. hoe één bijzondere eigenschap 'mannelijkheid' werd doorgegeven, vervormd, ingehouden, verdraaid, verafschuwd, opgeëist en uiteindelijk kon 'landen' bij degene die dit onverwacht cadeau kreeg, deze avond.
Meteen kregen we ook begrip van de reden waarom zonen zich soms boven hun vaders stellen, en we zagen het sensationele verschil tussen een zoon die zalig zoon kon zijn, en een zoon die -iets belangrijk van zijn vader gemist had- en daardoor van kindsafaan in gevecht met zichzelf en zijn mannelijkheid  -in de gedaante van zijn vader/voorvaders- verwikkeld was. Hoe klein of groot ook we hebben allemaal iets wat onze vaders niet konden geven, en dat kunnen we op onszelf niet echt creëren: andere mannen kunnen er ons wel in helpen, voorgaan, uitdagen. En dat is wat we  alvast  doen op een mannenvuur.


Woensdag 10 oktober 2012
Focus van deze avond was " mannen en hun wonden".

 In een grote kring mannen begonnen we met te delen over de fysieke littekens die we droegen. De meest indrukwekkende, grappige en aandoenlijke verhalen over accidenten, stommiteiten en engelbewaarders. Of hoe de meeste jongens toch man worden met -letterlijk- vallen en opstaan!  De sfeer werd donker en zwaar toen het ging naar de 'psychische' wonden, hier en daar werd geroepen om 'opgewektheid'. En die kwam er. Maar pas op zijn tijd, en volledig vanzelf. Uiteindelijk leek het delen van die wonden op zich wonderen te doen: in een laatste ronde klonken er voornamelijk woorden van geloof in de eigen geneeskracht en dankbaarheid voor de uitdagingen die ook mogelijkheden bleken te zijn:
Ring the bells that still can ring
Forget your perfect offering
There is a crack, a crack in everything
That's how the light gets in.
That's how the light gets in.
That's how the light gets in.
(Leonard Cohen)

Woensdag 12 september 2012
Focus van deze avond was " mannen en samenwerking" te zien aan de ruime opkomst: iets wat mannen niet koud laat.

Veel mannen gaan alleen. Ontwijken soms andere mannen, belanden dan bij vrouwen. Stappen er soms aarzelend, soms hals over kop in. Genieten dan echt van samenwerking. Weten meestal graag waarom,voor wiens voordeel, hoeveel? Genieten als zowel het 'samen', als het 'werken' zijn plaats krijgt. Het stil en gefocused naast mekaar werken, het delen van verhalen en gevoelens tussendoor, of het maken van iets waarvan de optelsom groter is dan zijn delen. Gaan graag samen in actie. Dat deden ook deze mannen: in twee groepen. Bij 't vuur en door de stierewei. Elk hun eigen weg en vervolgens precies terug in elkaar passend. De ervaring iets te kunnen brengen. Iets te willen betekenen. Meer moeite met werk af te geven, dan met werk op te pakken. Ontdekken wat er kan. Ook zonder expliciete leiders, gewoon samenwerken.

samenwerkensamenwerken2

Woensdag 8 augustus 2012
Focus van deze avond: mannen en moed.

moed

Woensdag 11 juli 2012
Focus van deze avond: mannen en trouw. In het gezelschap van en man die Onder de deelnemers: een man die de dag daarop in het huwelijk zou treden (en dat ook deed..!).

Een sprokkeling: trouw aan jezelf, trouw aan een partner, verlangen naar andere partners toelaten,
hoofd en pik die verschillend willen, de waarheid van het hart, de waarheid van de buik, trouw aan jezelf in een groep, trouw en hechting, vrijheid en onthechting, trouw en discipline, trouw en ritueel, trouw als proces, trouw als veilig kader om te groeien, sexuele trouw, trouw als gevangenis, ..

Rode draad was toch 'trouw aan jezelf'. Daarmee gingen we ook heel concreet aan het oefenen. We eindigden in de overduidelijke vaststelling van het tastbare verschil in kracht tussen 'trouw aan jezelf in de guts' en 'trouw aan jezelf in het hoofd'. En dàt was voor iedereen een mooi cadeau.

Woensdag 13 juni 2012
Focus van deze avond: je uitspreken, in de actie gaan en blijven luisteren.

Zelfde thema als vorige maand, maar dan "level 2!". Hoe, al doende blijven luisteren naar de vrouw/ het vrouwelijke ? Het werd een 'actieve' avond waarbij het vooral ging om het leren 'luisteren', in de actie. Spannende ontmoetingen ook tussen mannen die aandachtig luisterden naar zichzelf. Toen stilaan het luisteren naar 'vrouwen' ter sprake kwam was er één opvallend gegeven terug: 'luister naar de vrouw, maar volg enkel je hart'. Zeker als het om je eigen zelfbeeld gaat!

Woensdag 9 mei 2012 
Focus van de avond: was je uitspreken en luisterenluisteren

We voerden het gesprek met een aparte spelregel. Een variant op het 'Kapittelgesprek' (Met dank aan Adinda ): Evenveel stilte nemen als de tijd die je met woorden gevuld hebt. Dit gaf het wonderlijke effect dat er met veel minder woorden uiteindelijk veel méér werd gezegd.. en gehoord! De tijd leek ook veel trager te gaan: de 2,5 uur werden 'een zee van tijd', waardoor we nog meer to the point, vanuit ons zelf, en op de flow van de andere mannen en het thema zelf konden praten. We genoten ook extra van het geluid van de wind, het vuur, de merel in de esdoorn, de vink en af en toe schaterlach. Toen we naar huis gingen had elke man gedeeld waaraan hij het meeste behoefte, had elke man zich echt getoond in zijn woorden en stilte, (ipv zich erachter te verstoppen!) en hadden we ook van mekaar veel geleerd over "jezelf uitspreken, en luisteren".

Woensdag 11 april 2012 
Thema van de avond: 'het beeld van de gewelddadige vader'.

Aanleiding is de campagne van minister Van Deurzen tegen geweld op kinderen. brute_papa Wat doet dat beeld met ons? Zijn alleen papa's gewelddadig? Werd je zelf ooit te hard aangepakt als kind? Of net te zacht? Waar eindigt de natuurlijke 'stevigheid' van een vader en begint geweld? Wat met niet fysieke vormen van geweld. Alleen voor mannen?


Woensdag 14 maart 2012

We gingen het over "Meisjes" hebben. Maar het busongeval met de meisjes en jongens in Zwitserland bepaalde de hele avond. Verschillende gevoelens, verschillende insteek, verschillende emoties bij de tragedie zelf of de reacties daarop. Opvallend was dat meerdere mannen tranen hadden gelaten bij het nieuws. Maar weeral leerden we dat 'delen van gevoelens en gezichtspunten, onder mannen' je anders naar huis doet gaan.

Woensdag 8 februari 2012

Focus van dit vuur: "Vriendschap" Deze avond leidde voor de aanwezige mannen tot het meer waarderen en ook verstevigen van hun vriendschapsbanden. Een verrassende conclusie, die uit meerdere 'verhaallijnen' opdook was: 'Om van de vereenzelviging met de emoties van de moeder -en bij uitbreiding 'vrouwen om wie men geeft'- los tekomen, heb je vrienden nodig!'.

Vriendschap wordt geboren op het ogenblik waarop iemand tot een ander zegt: "Wat jij ook al? Ik dacht dat ik de enige was."

Vriend: iemand die het beter met je meent dan jijzelf. vriendschap
(C.Buddingh)
Vrienden zijn die zeldzame mensen die vragen hoe het met je gaat en dan wachten op je antwoord.(onbekend)
Vriend: iemand die tijdens je leven tegen je zegt wat anderen na je dood vertellen.

(K.Jonckheere)
Wanneer ik goed over vriendschap nadenk, merk ik dat ik veel goede kennissen heb.

(Hein Pragt)

Het geluk vermenigvuldigt zich slechts wanneer je het met iemand deelt.
(Cesbron)
Denk goed na, alvorens een goede vriend te bezwaren met een geheim.
(M.Dietrich)
Niemand is zo rijk dat hij een vriend kan laten schieten.
(Onbekend)
Vrienden zijn als sterren. Je kan ze niet altijd zien, maar ze zijn er altijd.
(Onbekend)
Als een vriend je vraagt om geld te lenen, denk dan na welke van de twee je wil verliezen.
(Petit-Senn)
Het is gemakkelijker je vijanden te vergeven dan je vrienden.
(Onbekend)
Vleiers lijken op vrienden, als wolven op honden.
(Onbekend)
Uiteindelijk zullen we ons de woorden van onze vijanden niet herinneren, maar het zwijgen van onze vrienden.
(M.L.King)
Geen straat is te lang met een vriend naast je.
(Onbekend)
Je moet de vriendschap een weinig tegemoet komen door de vriend af en toe een eindje uit de weg te gaan.
(J.de Valckenaere)
Velen, die over vriendschap spreken, bedoelen gezelligheid.
(S.Graff)

8 januari 2012

We hebben als mannen veel gemeen. Maar we hebben ook heel specifieke mannelijke eigenschappen (al dan niet ontwikkeld). Reden dus om jaloers te zijn op mekaar, om in concurrentie te gaan? Een gezonde concurrentie kan best effectief zijn, maar er is ook nog: van mekaar leren, maar mekaar waarderen, versterken en .. onszelf accepteren. Zodat we mekaar ook mogen aanvullen.

"Het was verhelderend de spiegel aan mekaar voor te houden en zo ook inzicht te krijgen in hetgene waar je zelf mee worstelt, wederom een verrijkende avond! Een giftceremonie waar verassende zaken werden uitgewisseld." Gert J.

14 december 2011 Nacht

 

 • Focus van deze avond: "De donkere nacht van de ziel". Verhalen van mannen die de door de nacht zijn gegaan.. De donkerste herinneringen gingen bij de meerderheid van de aanwezige mannen naar het moment waar een liefde en levensverbintenis met een partner veranderde in onbegrip, strijd, haat. Alsof het levensvertrouwen zelf aangetast werd. Goed was het om te delen hoe mannen dan, op zichzelf teruggeworpen, op verschillende manier terug tot zichzelf komen..

9 november 2011

 • Focus van deze avond: "Mijn nalatenschap."
  Deze avond vertrok van (praten over) een letterlijke nalatenschap, "wanneer we er geweest zullen zijn'
  en eindigde -tot ieders verrassing- in de ervaring van een oneindige cirkel van ontvangen en geven.. ! Mooi!

12 oktober 2011

 • Focus van deze avond: "Ouder en wijzer worden"
  We vertrokken van het oeroude standpunt dat de jongere iets kan opsteken van de wijsheid van de oudere. Verbazend hoeveel ongecompliceerdheid dit eenvoudig vertrekpunt van 'hiërarchie' teweegbracht. (Ook scheelde het bij sommigen maar een maandje tussen 'oudere' zijn of 'jongere' !) Het resultaat was een avond waar de 'jongeren' te raad gingen bij de de 'ouderen', maar beide groepen veel van mekaar leerden en iets voor mekaar betekenden.

14 september 2011

 • Focus van deze avond was "Mijn plek." Welk 'territorium' heb ik nodig om thuis te kunnen zijn bij mezelf..?
  Fysiek zowel als niet fysiek ervaarden we dit 'aan den lijve'..

10 augustus 2011

 • Kinderen van alle leeftijden van een 8-maanden oude baby, tot pubers met hun heel eigen ritmen. Op de gezinsvakantie in Nebias, Frankrijk stonden de mannen wel hun vadertje! Maar het was voor die mannen ook een hele verademing dat onze 2e woensdag, precies in Frankrijk viel... We maakten een vuurtje op het mooiste en rustigste plekje van de lage Pyrineeën, en zetten de avond samen met onze zonen. Mooie vragen als 'Hoe versier ik een meisje' deden de revu. (De antwoorden waren zowel interessant, hilarisch en soms heel wijs.) Een andere kwestie was het als je bij zo'n vraag je eigen dochter in het achterhoofd neemt.. Vader-dochter: een uitermate boeiend thema!! Toen de zonen dan door het duister samen hun weg hadden gezocht naar hun familie-tenten, kwam één en ander in confrontatie.. Maar daar werkten we verder mee op een stevige mannenwandeling daags nadien, recht omhoog de bergen in. Hoe we daarvan terugkeerden kan ik het best illustreerden met de korte woorden van een oude landbouwer die ons hoorde binnenwandelen in zijn pittoresk gehuchtje: "Vous avez l'air très décidé!". Wordt vervolgd!

13 juli 2011

 

 • Tijdens de 4 à 8-daagse Open Space- vakantie rond Transitie op kasteel Nieuwenhoven, St Truiden zetten 14 mannen zich de apart rond het vuur op 'Samenland'. Vrouwen voelden zich even uitgesloten maar door te verwijzen naar hun eigen rituelen exclusief voor vrouwen kwam er begrip. Het werd een deugddoende ervaring in alle eenvoud van een mannencirkel: mekaar uitdagend en verbroederend. De mannenenergie was duidelijk weldadig voor het verdere verloop van de Open Space-dagen.

11 juni, 2011

 • Focus van deze avond was "zichtbaarheid" Hoe zichtbaar ben jij? Wanneer verstoppen we onszelf en wanneer treden we in het licht? Wat maakt ons bang, wat geeft ons kracht? Maakt het verschil wie jou ziet? Man, vrouw, ondergeschikte, autoriteit..
  Het werd een avond waarin we teruggingen naar die momenten waar we leerden ons 'onzichtbaar' te maken, en waarop een 'podium' als medicijn diende voor teveel bescheidenheid..

11 mei, 2011
 • Focus van deze avond was "macht" Hoe sta jij tegenover macht? Wat doe je met overmacht? Hoe gebruik je je macht? Wat is innerlijke kracht? Hoe vraag je hulp en betuig je solidariteit ?

13 april 2011
 • Stilte was de focus. Een stilte die dieper en dieper werd, kleur kreeg, ontboezemde, en op het eind een prachtige klank kreeg van 5 mannenstemmen. Voor herhaling vatbaar!

Woensdag 9 maart 2011

 • Focus van deze avond was "Transitie". Tot waar reikt jou werkelijkheid, en waar zie jij de grootste uitdagingen waar je zelf iets mee kan. Wat heb je te bieden aan anderen, aan de wereld? Hoever durf je je te engageren? Hoe kunnen anderen, mannen/vrouwen je daarbij steunen?

9 februari 2011

 • De focus van deze avond "Grootvader".
  Het is het lot van elke vader, dat hij voor zijn zoon steeds kleiner wordt en kleiner. Tot hij soms posthuum, soms net nog in de fleur van zijn leven opnieuw groots mag worden, op een heel eigen wijze. Met grootvader is het meestal anders gesteld. Tussen hem en de kleinzoon is er, in de meeste gevallen, continu respect en mededogen. Hij is ook de eerste van een lange rij voorvaderen die allen achter ons staan. Helemaal in het begin van deze rij, in de nevelen der schepping, daar verblijft onvatbaar maar toch niet ontastbaar, de Grote Vader. Of je Hem nu benadert als "onze recenste gemeenschappelijke (Y-chromosomale) voorouder (die zo'n 60 000 en 90 000 jaar geleden leefde), of als de mythische Grootvader, GodVader.. die voor zoveel mannen en samenlevingen een belangrijke 'functie' heeft gehad: we nodigen je uit om samen met 'je broeders' te onderzoeken wat "Grootvader" voor jou , als man, kan betekenen.
 • Als vertrekpunt nemen we een klein visioen uit Indische heldenepos de Mahabharata.
Bishmawakantanka-stierGod_de_vader

12 januari 2011

 • De focus van deze avond was "The men-box".
  "De mannendoos".
  Zit jij ook opgesloten in een doos van dwingende voorwaarden om erbij te blijven horen, bij het mannendom? Of ben jij eraan 'ontsnapt' en heb je nu het gevoel dat je iets essentieel ontbreekt, of zit je zelfs gevangen in een feministische 'anti-man-box'? Of heb je flink gegrabbeld in die doos, en heb je de wanden ervan ondertussen neergegooid? Wat is fake en wat is échte mannen-kracht. Waarvoor dient het ? Welke mannelijke kwaliteit zou jij écht graag nog in de wereld zetten? Waarvoor wil jij je 'mannelijkheid' inzetten, en hoe ga je daar vrouwen (of je 'vrouwelijkheid') bij betrekken.
 • Als vertrekpunt nemen we deze speech van Tony Porter, een man opgegroeid in een omgeving waar op het ontsnappen aan de 'man-box' als het ware 'de doodstraf' stond. Hij is nu vormingswerker en activist tegen geweld op vrouwen. Voor wie het engels niet machtig is: we doen zijn verhaal nog eens in het nederlands over, bij het ontsteken van het mannenvuur.

10 december 2010

 

 • De focus van deze avond was De Kracht van Echte Mannen." naar het boek dat David Deida schreef als "gids voor de omgang met vrouwen, werk en seksualiteit". Een greep uit zijn stellingen: "Stel je levensdoel boven de relatie.", "Leef met een open hart, zelfs als het pijn doet.", "Verander nooit van gedachten om een vrouw te plezieren.", "Vrouwen liegen niet.", "Zij voelt zich veilig bij jouw duidelijkheid.", "Transformeer een ejaculatie, of kies er bewust voor." en "Jouw bewustzijn moet haar temperament evenaren.".
 • In de focusstoel zat Ivo Bols, zaakvoerder CBO. Het tipi-vuur, de doorleefde kennis van Ivo van de "De kracht van echte mannen" én de ervaringen van 10 verschillende en toch op elkaar lijkende mannen maakten deden vonken overspringen van inzicht en iets dat moeilijk te benoemen is.. maar ons in elk geval aanmoedigde om in contact met onze eigen 'missie' te komen en te blijven, en onze vrouwen zonder compromissen met onszelf onze liefde te geven. Voor de afwezigen hieronder een teaser van Deida's werk. Houdt er rekening mee dat wat hier getoond wordt in een bepaalde context en vanuit een bepaalde visie gegeven wordt -net zoals het boek trouwens- en dat het dus als inspiratie bedoeld is, en niet per se als voorbeeld.

10 november 2010

 • De focus van deze avond was " Vaders en Zonen." Elke vader is ook zoon. Tussen elke vader en elke zoon is er strijd en bondgenootschap, discipline en projectie, verschil en een verschrikkelijke gelijkenis.. Hoe was/is het voor jou om zoon te zijn, en wat kom je tegen als vader.
 • Het werd een avond die over en weer ging tussen twee vuren: het buitenvuur en dat in de tipi tipi. In de verhalen bij het vuur gingen we over en weer van afwezige vaders naar (over-) aanwezige vaders.

13 oktober 2010

 • De focus van deze avond: "Gezondheid" Mannen leven minder lang dan vrouwen. Gaan minder naar de arts. Praten minder over hun gezondheid en klachten.
  Hoe ga jij als man met gezondheid, ziekte en handicap om? Wat kunnen we van mekaar leren? Later willen we dit thema terug opnemen met een gast uit de gezondheids-zorg.
 • De focusstoel werd deze avond opengesteld aan iemand uit de kring. Zijn verhaal maakte diepe indruk: de kracht van een ziekte om je leven in gunstige zin om te gooien! Vele andere verhalen kwamen los. Uiteindelijk deden we een oefening waarbij we ook lijden en pijn een plaats gaven, oog in oog met andere mannen.

9 september 2010

 • De focus van deze avond: "De reis." Velen van ons hebben deze zomer weer de koffers gepakt. Wie of wat dreef ons? Wat hoopten we te vinden? Wat vonden we? Wie werd er beter van? Een terugblik zonder blad voor de mond, met veel aandacht voor het nù en het verlangen voor de toekomst. ?
 • In de focusstoel zat Florentijn Vandenbergh, professioneel op wereldreis als lichtman van zangeres Noa, privé op levensreis met zichzelf. Zijn reis voerde ons vooral naar de reis en/of vlucht die we met onszelf maakten.
11 augustus 2010
 • De focus van deze avond: "Geweld en geweldloosheid."
  "
  Wat doe ik als moderne man, fysiek en mentaal met mijn strijd-lust?"
 • Speciale gast was Koen Dumont. Koen was als jonge kerel fanatiek in de weer met kracht -en gevechtssporten. Werkt nu als veranderingsdeskundige bij een groot bedrijf, en verdiepte zich o.m. in de Boedhistische Vipasana. Koens krijgssport-verleden samen met zijn tweelingsbroer als sparringspartner, dat plots begraven werd; fascineerde ons. Maar het nodigde ons ook uit om te gaan kijken naar zowel geweldloosheid als naar die diepe instinctieve kracht die bereid is het leven en de geliefden ten allen prijze te beschermen. Enkele mannen gaven een beklijvende demonstratie van die kracht, wat pas mogelijk werd door de veilige omgeving die we samen creëerden. Wat ons bij bleef: de 'toestemming krijgen' dat die -extreem gewelddadige!- kracht 'mag bestaan', maakt dat we veel meer ontspannen met onze angsten kunnen omgaan en in conflict-situaties kunnen blijven staan.. zodat we veel meer keuze-mogelijkheden krijgen om een oplossing te vinden dan het vlucht- of geweldadige 'vecht'- gedrag.
8 juli 2010
 • De focus van deze avond: "Je passie leven." Onze bijzondere gast is: Carlos Theus.
 • Carlos is gepassioneerd door verandering en "de middelen die mensen hebben om greep te krijgen op hun eigen bestaan ". Deze passie voerde hem naar Ecuador, waar hij 12 jaar als verslaggever verbleef en rondtrok met een volks theater. Omdat het net zo'n "plekken-van-verandering" zijn, bij uitstek, gaat Carlos' passie ook sterk uit naar 'stedelijke omgevingen en cultuur', een domein waarin hij Antwerpen en Brussel door en door beleefde. Met Carlos spreken, betekende automatisch je eigen passie onder de loep nemen, en op zoek gaan naar de wijze waarin we onze passies al dan niet leven!

juli 2010 - De geschiedenis van vorige mannenvuren leeft enkel nog mondeling..
Voor wie?
Voor mannen van 17 tot 117.
Welkom ook als je maar voor één specifieke avond geïnteresseerd bent.

Financiële bijdrage:
15€ (ngl. je financiële draagkracht)

5-beurtenkaart geldig gedurende 12 maanden: 60€

Wanneer?
ELKE 2e woensdag van de maand
van 20u tot 22u15

e.v. zie ook agenda

Thema
Op deze web-pagina vind je telkens de focus van het komende vuur. Wil je de aankondiging hiervan maandelijks graag per mail ontvangen? Stuur ons dan een mail met als titel 'mannenvuur'.

Begeleiding
Rik Verschueren

mannenvuur

Plaats:
Buiten-kans, Vosdonkenstraat 8 - Ramsel (bij Aarschot)

Bij slecht weer worden er 'shelters' voorzien rond het vuur en in de winters zijn er ook dekens. Zorg in elk geval voor aangepaste kledij.

Inschrijven wenselijk maar niet verplicht via:

Gsmenvelop_rikva_01