Home | Persoon | Mannen-werk

Mannen-werk

Man/vrouw. Er is verschil. En er is gelijkheid.
Als mens zijn we in wezen meer gelijk, dan verschil.
En het is goed dat de beweging naar 'gelijkheidwaardigheid' zich op vele vlakken manifesteert! Soms worden daarbij ook de verschillen ontkent, bestreden en zelfs gedemoniseerd.
Maar de verschillen maken het net interessant; spannend; vruchtbaar! Dat is inderdaad slechts zo, wanneer het verschil niet opgelegd wordt, maar vrij mag zijn. In de praktijk zien we hoe mensen zich dikwijls ofwel comformeren aan 'verschllende' opgelegde clichés, ofwel er zich net van afwenden.
In onze coachings, opstellingen en andere Buitenkans-activiteiten onderzoeken we zeer geregeld met onze deelnemers, zowel vrouwen als mannen, alternatieven voor deze schijnoplossingen.
Zelf man zijnde, biedt ik echter ook enkele activiteiten aan die exclusief open staan voor mannen. Daarin gaan we, samen met andere mannen, op zoek naar de meest waardevolle essentie van 'mannelijkheid'. We gaan ze ook 'beoefenen', en er ook gewoonweg ook van genieten. Een man heeft de nabijheid van andere mannen nodig om zijn eigen mannelijke waarde voluit te kunnen omhelzen. Van daaruit kan hij dan steeds opnieuw, in zijn eigen kracht, de vrouw / het vrouwelijke gaan ontmoeten, van hen genieten en hen ook dienen: in zijn relaties, in zijn omgeving, in de wereld.